GADAS it consulting s.r.o.

Mám zájem

Poradenství

Díky zkušenostem z mnoha projektů, a to jak na straně dodavatele, tak i odběratele, jsme kompetentní tyto nabídnout i Vám.

Poradenství se v GADAS it consulting zaměřuje na níže uvedené oblasti, u kterých jsme si již opakovaně v praxi ověřili, že mají nejvyšší přidanou hodnotu pro naše zákazníky. Jsme přizváni k projektům v jeho různých fázích a naposledy jsme našemu zákazníkovi zachránili 3 miliony korun, díky správně definované smlouvě na implementaci IS.