GADAS it consulting s.r.o.

Mám zájem

SAP řízení projektů

Máme mnohaleté znalosti s řešením SAP, které jsme implementovali nejen ve výrobních a logistických firmách. Přidanou hodnotou našich návrhů jsou významné úspory nákladů, zrychlení výrobních toků, optimalizace řízených skladů, kompletačních a montážních linek, forecasty plánování nákupu. Naše návrhy přinášejí našim zákazníkům konkurenční výhodu na trhu.

SAP high level Project management

Tato služba není pouhým vedením zápisů a sledováním termínů projektu. Přinášíme to, co naši zákazníci potřebují, vidíme, kde naráží na nedostatky a umíme najít východiska, která se v běžném provozu zdají nemožná.

 • Nefunguje vám SAP tak, jak byste si představovali?
 • Implementované řešení SAP vás neuspokojuje, ale máte je předepsáno mateřskou společností?

Jsme připraveni pro vás koordinovat a řídit práci externích konzultantů SAP. Vybereme pro váš projekt to nejlepší na trhu, eliminujeme provozní slepotu jednoho SAP dodavatele a nabízíme flexibilitu kapacit SAP konzultantů. Vyřešíme vaše dilema, zda měnit SAP partnera či nikoliv. Identifikujeme potíže projektu a navrhneme řešení.

 

U projektů implementace SAP se kromě samotné implementační metodiky věnujeme i
 • Návrhům architektury
 • Návrhům procesů tak, aby bylo možné systém co nejvíce využít, případně rozšířit funkcionalitu na míru zákazníkovi.
 • Detailnímu vedení implementačních týmů.
 • Testování se znalostí systému i procesů.
 • První úroveň podpory uživatelů a dohledu nad provozem systému.

 

Optimalizace procesů

Optimalizace procesů má různé podoby. To, co do projektu přináším, je kombinace zkušeností z různých firem a možností informačních systému. Naším cílem je rozumně ideální proces s využitím možností systému. Navrhujeme například:
 • Plánovací algoritmy
 • Reporty pro řízení práce a spolupráci různých oddělení a partnerských firem
 • Optimalizaci obrazovek počítačů a příručních terminálů

 

Ze zkušenosti víme, že tyto úpravy vedou k:
 • Úsporám pracnosti v řádu desítek procent.
 • Výraznému zlepšení průchodu zakázek a zkrácení jejich čekací doby.
 • Úsporám skladových zásob a skladovacích prostor.
 • Zlepšení spolupráce a nálady ve firmě.

 

Vedení projektů implementace informačních systémů.

Vycházíme z metodiky implementace SAP, protože je obecně postavena na práci se seznamy procesů. I v případě systému, které neznáme, můžeme do projektu přinést:
 • Zkušenosti s návrhem architektury rozhraní.
 • Standardní úroveň kvality zpracování specifikace, testů, přípravy produktivního provozu, podpory a dokumentace.
 • Připomínkování smluv tak, aby sloužily oběma stranám jako nástroj řešení rozporů.

Při implementaci nepoužíváme agilní metodiky, protože na rozdíl od agilního manifestu jsme přesvědčení, že rozpočet a termíny jsou pro klienta i dodavatele podstatné. Agilnost našich projektů je daná rozlišením míry podrobnosti, která je nutná pro specifikaci zadání. Tím se vyhneme jak práci bez nacenění, tak i přehnanému důrazu na analýzu všech podrobností, která může projekt neúčelně zatěžovat.