GADAS it consulting s.r.o.

Mám zájem

Externí CIO

Praxe, zkušenosti a přehled na IT trhu jsou důvody, proč nás oslovují zákazníci a požadují po nás tento typ služby. Podívat se očima zkušeného externisty na interní ICT.

V posledních čtyřech letech jsme na základě požadavků našich zákazníků realizovali tuto službu. Je zřejmé, že zadavatelem poptávky na tyto služby je většinou CFO, CEO, majitel nebo akcionář, který si klade tyto otázky:

 • Pracuje mé IT správně?
 • Podporuje dostatečně cíle byznysu, nebo je to pouze mé nákladové středisko?
 • Má mé IT dostatečné znalosti v oborových IT trendech?
 • Jsou mí stávající dodavatelé IT služeb na takové úrovni, jakou má firma potřebuje?
 • Lze snížit náklady na IT?
 • Pomůže mi IT k zajištění konkurenceschopnosti nebo mi dokonce přinese konkurenční výhodu na trhu?
Po počáteční nedůvěře ze strany interního IT daného zákazníka dochází po předložení metodik, konceptů, postupů, doložení zkušeností a realizovaných projektů k prolomení bariéry a k navázání komunikace s cílem naplnit očekávání vlastníků firmy a nastartovat i zrealizovat změnu. Změnu, která znamená restart zažitých činností a postupů.

 

Jak k takovému restartu dojde?

 • Zrealizujeme rychlou analýzu poskytovaných IT služeb.
 • Zavedeme vykazování poskytovaných činností v rámci firmy.
 • Definujeme všechny interní i externí služby a k nim přiřadíme SLA parametry.
 • Provedeme revizi všech dodavatelských smluv, posoudíme rozsah, kvalitu služeb i ceny.
 • Navazujeme analýzou podpory byznysu ze strany podnikových aplikací a celého informačního systému firmy – ERP, CRM, DMS, Sharepoint, EAM a dalších. Více v kapitole poradenství.