GADAS it consulting s.r.o.

Mám zájem

Strategie ICT

Strategie ICT je nutná v každé společnosti, která chce růst. Pokud tomu tak není, je nezbytné ji co nejrychleji vybudovat.

Obvykle chybí ve firmách, kde se od ICT neočekává pro byznys významná přidaná hodnota. Schopní manažeři ale vědí, že kvalitní ICT může vlastní byznys libovolné firmy významně ovlivnit. Proto má smysl strategii byznysu provázat se strategií ICT. Taková strategie umí naslouchat byznysu, který naopak zná úlohu ICT v rámci společnosti a je připraven definovanou strategii průběžně aktualizovat a naplňovat.

Proto zákazníkům nabízíme konzultaci identifikující stav ICT ve společnosti s následným zpracováním strategie.

Struktura strategie ICT vycházející z pochopení potřeb firmy může vypadat třeba takto:

1. Analýza současného stavu ICT
 • Vnímání ICT ze strany byznysu
 • Vnímání byznysu ze strany ICT
 • Současné iniciativy ICT – projekty, náměty na zlepšení
 • Aplikace
 • Infrastruktura
 • Náklady ICT
 • Interní
 • Outsourcingové smlouvy
 • Pracovníci ICT a jejich kompetence
 • Řízení ICY
 • Nedostatky
2. Cílové řešení ICT
 • Požadavky – strategie byznysu
 • Jak ICT pomůže byznysu? Strategický plán
 • Operační plán
 • Aplikace a data
 • Technologická infrastruktura
3. Řízení ICT
 • Definice strategických procesů ICT klíčových pro společnost
 • Katalog služeb
 • Procesní model služeb
 • Definice znalostí a kompetencí potřebných pro navrhované služby ICT