GADAS it consulting s.r.o.

Mám zájem

Optimalizace nákladů

Prověříme všechny smlouvy v oblasti ICT. Na základě zkušeností a nezávislého pohledu snížíme náklady vynakládané na služby ICT.

Připravíme jednotlivé katalogové listy služeb SLA (Service Level Agreement), které přehledně definují jednotlivé služby. Nesrozumitelné smluvní definice a parametry převedeme do vzorově definovaného katalogového listu.

Soubor všech služeb ICT pak bude tvořit kompletní seznam katalogových listů, u kterých můžeme jednotlivě rozhodovat, jestli budou realizovány interně či externě.

Díky přehledu o cenách poskytovaných služeb napříč oblastmi ICT vám také můžeme pomoci s vyjednáváním s dodavateli ICT služeb.

 

Příkladem významné optimalizace nákladů může být nedávná zakázka týkající se realizace zabezpečení datového centra za 100 000 000 Kč. Po konzultacích s námi byla finální investice o 30 milionů nižší.

V případě návrhu serverových systémů pro informační systém jedné výrobní společnosti za 5 000 000 Kč se nám po konzultacích a hledání řešení podařilo finální investici snížit na 3,5 mil. Kč.

Takto vypadá část našeho SLA katalogového listu, který byl zpracován na základě našich dlouhodobých zkušeností: