GADAS it consulting s.r.o.

Mám zájem

Výběr informačního systému

Jsme připraveni Vám poskytnout naši ojedinělou metodiku, která zahrnuje cca 800 procesních požadavků na funkcionalitu IS a neustále se rozšiřuje o další oborová řešení s každým novým projektem. Orientace na trhu IS je pro nás samozřejmostí.

Víme přesně, co je pro úspěšný výběr a implementaci informačního systému nutné. Od roku 2000, kdy jsme poprvé použili naši metodiku k poradenství při výběru informačního systému, ji s každým novým projektem obohacujeme a rozvíjíme.

Základem této metodiky je cca 800 definovaných procesů a funkcí, které jsou každým projektem rozšiřovány o procesy oborových řešení požadovaných jednotlivými zákazníky.

S čím se naši zákazníci nejčastěji potýkají?

  • Nemají zkušenosti s výběrem informačního systému ani přehled o produktech, které se pro ně hodí. Nevědí jak specifikovat poptávku a výsledkem je situace, kdy se rozhoduje mezi natolik rozdílnými řešeními jako jsou např. software Money a SAP.
  • Potřebují proto profesionální zpracování poptávkového dokumentu zaměřeného na očekávané cíle projektu, definované procesy a funkce. To ocení nejen odběratel informačního systému, ale i potencionální dodavatelé.
  • Vydefinované procesy a funkce se pak stávají přílohou budoucí smlouvy o implementaci a v průběhu projektu umožňují mít neustálý přehled o tom, co je již splněno a co zbývá dokončit.
  • Není v jejich možnostech objektivně vyhodnotit to nejlepší řešení pro svou společnost, protože mají jen obecný přehled o tom, co se na trhu ERP u nás nabízí. Nabídky dodavatelů vypadají téměř všechny slibně, ale protože jde o velkou investici, potřebují jistotu, že vyberou správné řešení, po jehož implementaci nezůstanou na holičkách.
  • Uvědomují si, že zavedení informačního systému je nákladné a organizačně velmi náročné pro zaměstnance, kteří mají jinou náplň práce než je implementace nového IS a nechtějí špatným výběrem neúčelně ztrácet jejich čas.
  • Zaměstnávají informatika, který je vynikající v hardwarových instalacích počítačů a serverů, bravurně spravuje e-mailové klienty, tvoří firemní web, udržuje software výrobních strojů, spravuje a instaluje všechny kancelářské aplikace, udržuje hardware počítačů, tiskáren, čteček čárových kódů, ale informační systém nikdy nevybíral a nemá zkušenosti s jeho implementací.
  • Řídí dceřinou společnost velkého nadnárodního koncernu a neví, jak přesvědčit management mateřské společnosti, že pro pobočku v ČR není vhodné implementovat rozsáhlý systém, který používají v centrále. Potřebují tedy kvalifikovaného poradce, který bude schopen předložit argumenty pro IT managery mateřské společnosti a tím ušetří nemalé finanční prostředky.

Existuje ještě spousta dalších důvodů, proč vybrat informační systém pomocí zkušeného partnera. Pokud takového hledáte, využijte naše know– how a dlouholeté zkušenosti.