GADAS it consulting s.r.o.

Mám zájem

Řízení projektů na straně odběratele

Tato činnost je v posledních letech naší nejvýznamnější aktivitou. Nabízíme vedení projektu pro firmy, které pořizují nový informační systém do své organizace. Přestože tyto společnosti zaměstnávají specialisty v oblasti IT, s nasazením informačního systému zpravidla nemají zkušenosti.

Pro důsledné řízení projektu a všech jeho fází - od definice projektu až k akceptačním testům, produktivnímu startu a implementační podpoře - je na místě spolupráce se zkušeným vedoucím projektu.

Máte-li už informační systém vybrán, doporučujeme spolupráci navázat ještě před podpisem smlouvy o dodávce implementace a licencí vybraného produktu.

Obsahem nabízené služby řízení projektu je:

  • spolupráce nad uzavřením smlouvy o dodávce licencí, implementace a poimplementační podpora
  • definice projektu na straně zákazníka – jak vytvořit a definovat jednotlivé odborné týmy
  • vlastní řízení projektu implementace IS

Vedoucí projektu

Vedoucí projektu je kontaktní osobou s vedoucím projektu na straně dodavatele, se kterým se pravidelně schází a řídí projekt implementace s úkoly zaznamenávanými do zápisů z vedení projektu.

Definované úkoly předává na jednotlivé týmy, spolupracuje na jejich plnění a dbá na jejich realizaci v požadované kvalitě a čase.

Dále má na starost:

  • zpracování veškeré dokumentace k projektu – plán projektu, evidence projektového rozpočtu, zápisy z práce jednotlivých týmů, zápisy z vedení projektu, řídícího týmu projektu, řídící komise projektu
  • řízení práce týmů v organizaci - dohlíží na plnění vydefinovaných úkolů pro definované týmy, koordinuje společné schůzky jednotlivých týmů ve vzájemně navazujících oblastech a řeší sporné situace
  • připravuje a řídí řídící komise projektu na straně zákazníka, kde jsou řešeny problémy eskalované z řídícího týmu projektu vůči dodavateli
  • společně s jednotlivými týmy spolupracuje nad optimalizací jednotlivých firemních procesů a definuje zadání k nastavení systému, případně navrhuje požadované programové úpravy
  • kvalifikovaně argumentuje při zastupování zájmů zákazníka

 

Organizace projektového týmu

 

Organizace projektového týmu