GADAS it consulting s.r.o.

Mám zájem

Řízení projektů na straně dodavatele

Naše služby využívají i dodavatelé, aniž by to znamenalo, že jsou nekompetentní.

Pomáháme jim s úspěšnou implementací jejich informačních systémů u jejich zákazníků.

Nabízíme:

  • kvalitní vedení projektu, kdy projekt definujeme, zákazníkovi srozumitelně vysvětlíme, identifikujeme kritická místa v jeho průběhu, která eliminujeme dříve, než nastanou.
  • řízení projektu tak, aby proběhl v definovaném čase a rozpočtu.

Z našich referencí vyplývají zkušenosti s metodikou ASAP používanou při implementacích informačního systému SAP, dále pak zkušenosti s implementací Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Sharepoint včetně K2 Blackpearl, Qi, Microsoft Dynamics AX, kde můžeme díky dlouhodobé a hlubší spolupráci na projektu nabídnout všeobecnou znalost všech modulů systému.

Pro implementaci ostatních informačních systémů jsou zkušenosti z těchto informačních systémů vynikajícím základem pro profesionální project management i pro ERP jiných dodavatelů.

Tuto službu oceníte u velkých projektů a při spolupráci více subdodavatelů, kdy je vhodné mít nestranné vedení projektu s cílem uspokojení zákazníka.

Kdy po nás dodavatelé informačních systémů nejčastěji žádají vedení projektu?

  • Získali významnou velkou zakázku a potřebují zkušené vedení projektu z velkých implementací.
  • Mají zájem již v obchodní fázi spolupracovat na vypracování nabídky s navržením optimálního řešení pro zákazníka.
  • Zjistili, že jejich vedení projektu definované pouze na jednoho z konzultantů, který projekt řídi jen jako vedlejší činnost ke své práci odborného konzultanta, je nedostačující a projekt si vyžaduje skutečné vedení.
  • V již běžícím projektu implementace se dostali do potíží a potřebují do projektu dostat nový impuls prostřednictvím zkušeného vedení projektu schopného řešit kritické situace.