GADAS it consulting s.r.o.

Mám zájem
< zpět na přehled

Brněnské komunikace implementují ERP

10.9.2017

Řídíme projekt implementace ERP na straně Brněnských komunikací, které ve výběrovém řízení vybraly produkt Qi a dodavatele Adaptica.

Brněnské komunikace implementují ERP

Cílem projektu je náhrada stávajícího účetního SW a především převod firemních procesů do ERP v oblasti evidence zakázek, nákupu, vykazování činností. Současně s tímto pak nastavení základní datové základny pro informační systém BKOMu.

DALŠÍ ZPRÁVY

20.10.2017

TON a.s. realizuje analýzu 10 let používaného IS NAV

TON a.s. realizuje analýzu 10 let používaného IS NAV

Informační systém používaný již 10 let vyžaduje provedení revize všech procesů. Identifikují se tak zažité postupy a to vše ve vazbě na nejnovější verzi Microsoft Dynamics NAV 2017. Řídíme projekt analýzy ve všech logistických procesech, včetně diagnostiky použití IS v oblasti financí.

5.9.2017

O prázdninách jsme byli vidět

O prázdninách jsme byli vidět

V období prázdnin finišovalo více projektů, na kterých jsme pracovali, až jsme překvapili samotné dodavatele informačních systémů svými aktivitami. Proto byla GADAS it consulting vidět jako zpracovatel zadávací dokumentace na dodávku ERP pro společnost MORAVIA CANS v Bojkovicích, v CIO Business world vyšla případová studie implementace Sharepoint ve společnosti TON a.s. a také bylo vypsáno výběrové řízení na dodávku ERP pro společnost Brněnské komunikace a.s. .